Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Programy specjalizacji
Specjalizacja Nr 1 Choroby przeżuwaczy Specjalizacja Nr 2 Choroby koni Specjalizacja Nr 3 Choroby trzody chlewnej Specjalizacja Nr 4 Choroby psów i kotów Specjalizacja Nr 5 Choroby drobiu i ptaków ozdobnych Specjalizacja Nr 6 Choroby zwierząt futerkowych Specjalizacja Nr 7 Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych Specjalizacja Nr 8 Choroby ryb Specjalizacja Nr 9 Choroby owadów użytkowych Specjalizacja Nr 10 Choroby zwierząt nieudomowionych Specjalizacja Nr 11 Rozród zwierząt Specjalizacja Nr 12 Chirurgia weterynaryjna Specjalizacja Nr 13 Radiologia weterynaryjna Specjalizacja Nr 14 Prewencja weterynaryjna i higiena pasz Specjalizacja Nr 15 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Specjalizacja Nr 16 Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Specjalizacja Nr 17 Epizootiologia i administracja weterynaryjna


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl