Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Aktualności Prezydium Komisji
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Programy specjalizacji
Specjalizacja Nr 1 Choroby przeżuwaczy Specjalizacja Nr 2 Choroby koni Specjalizacja Nr 3 Choroby trzody chlewnej Specjalizacja Nr 4 Choroby psów i kotów Specjalizacja Nr 5 Choroby drobiu i ptaków ozdobnych Specjalizacja Nr 6 Choroby zwierząt futerkowych Specjalizacja Nr 7 Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych Specjalizacja Nr 8 Choroby ryb Specjalizacja Nr 9 Choroby owadów użytkowych Specjalizacja Nr 10 Choroby zwierząt nieudomowionych Specjalizacja Nr 11 Rozród zwierząt Specjalizacja Nr 12 Chirurgia weterynaryjna Specjalizacja Nr 13 Radiologia weterynaryjna Specjalizacja Nr 14 Prewencja weterynaryjna i higiena pasz Specjalizacja Nr 15 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Specjalizacja Nr 16 Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Specjalizacja Nr 17 Epizootiologia i administracja weterynaryjna


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl