Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Aktualności Prezydium Komisji
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Zespoły egzaminacyjne
Specjalizacja nr 1 Choroby przeżuwaczy
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Dr hab.Przemysław Sobiech - prof. nadzw.
 • Lek.wet. Marek Wisła -przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Dariusz Bednarek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - przedstawiciel Min.Roln,
Specjalizacja nr 2 Choroby koni
 • Prof. dr hab. Andrzej Raś
 • Prof. dr hab. Zdzisław Kłos
 • Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 • Dr Piotr Żmuda - przedstawiciel KRLW
 • Lek.wet. Włodzimierz Skorupski - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Lek.wet. Joanna Hołda - przedstawiciel Min. Roln.
Specjalizacja nr 3 Choroby trzody chlewnej
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • Prof. dr hab. Wojciech Szweda
 • Prof. dr hab. Roman Kołacz
 • Lek.wet. Jacek Łukaszewicz - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Krzysztof Śmietanka prof.nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Magdalena Bartosińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 4 Choroby psów i kotów
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Prof. dr hab. Roman Lechowski
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Dr Wojciech Hildebrand - przedstawiciel KRLW
 • Dr Katarzyna Szymanek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Beata Karczewska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 5 Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
 • Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
 • Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • Dr Aleksandra Ledwoń
 • Dr Piotr Żmuda - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Wojciech Kozdruń prof.nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Barbara Rechnio - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 6 Choroby zwierząt futerkowych
 • Dr hab. Jan Siemionek prof.nadzw.
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 • Prof. dr hab. Józef Szarek
 • Lek.wet. Marek Wisła - pzredstawiciel KRLW
 • Dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Mgr inż. Ewa Krawczyk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 7 Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • Prof. dr hab. Józef Szarek
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 • Dr Małgorzata Sobczak Filipiak
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Marek Jezierski - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 8 Choroby ryb
 • Dr Jan Żelazny
 • Prof. dr hab. Antonina Sopińska
 • Dr Marek Matras
 • Dr Piotr Żmuda przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Michał Reichert - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Dr Anita Błońska Wlazłowska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 9 Choroby owadów użytkowych
 • Dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw.
 • Dr hab. Grażyna Topolska
 • Dr Marek Chmielewski
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Dr Krystyna Pohorecka - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Marcin Skowronek - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 10 Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Żmudziński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 • Dr hab. Krzysztof Anusz - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Małgorzata Bruczyńska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 11 Rozród zwierząt
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
 • Lek.wet. Jacek Łukaszewicz - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Prof.dr hab. Sławomir Zduńczyk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 12 Chirurgia weterynaryjna
 • Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
 • Prof. dr hab. Marek Galanty
 • Prof. dr hab. Ireneusz Balicki
 • Lek.wet. Andrzej Czerniawski - przedstawiciel KRLW
 • Dr Katarzyna Szymanek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Jacek Ostapczuk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 13 Radiologia weterynaryjna
 • Dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Dr Renata Komsta
 • Lek.wet. Maciej Bachurski - przedstawiciel KRLW
 • Lek.wet. Dorota Waliszewska Dysińska - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 14 Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
 • Dr hab. Krzysztof Obremski
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Mgr Elżbieta Kamińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 15 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • Prof. dr hab. Jacek Szczawiński
 • Dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
 • Lek.wet. Marek Kubica - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jacek Osek - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Lek.wet. Barbara Olszewska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 16 Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 • Dr hab. Krzysztof Lutnicki
 • Prof. dr hab. Jerzy Molenda
 • Dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jacek Kuźmak - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Dr Monika Szymańska Czerwińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 17 Epizootiologia i i administracja weterynaryjna
 • Prof.dr hab. Zbigniew Grądzki
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • Dr Elżbieta Sobczak - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Dr Krystian Popławski - przedstawiciel Min.Roln.


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl