Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Aktualności Prezydium Komisji
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Zespoły egzaminacyjne
Specjalizacja nr 1 Choroby przeżuwaczy
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Dr hab.Przemysław Sobiech - prof. nadzw.
 • Lek.wet. Marek Wisła -przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Dariusz Bednarek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - przedstawiciel Min.Roln,
Specjalizacja nr 2 Choroby koni
 • Prof. dr hab. Andrzej Raś
 • Prof. dr hab. Zdzisław Kłos
 • Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 • Dr Piotr Żmuda - przedstawiciel KRLW
 • Lek.wet. Włodzimierz Skorupski - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Lek.wet. Joanna Hołda - przedstawiciel Min. Roln.
Specjalizacja nr 3 Choroby trzody chlewnej
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • Prof. dr hab. Wojciech Szweda
 • Prof. dr hab. Roman Kołacz
 • Lek.wet. Jacek Łukaszewicz - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Krzysztof Śmietanka prof.nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Magdalena Bartosińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 4 Choroby psów i kotów
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Prof. dr hab. Roman Lechowski
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Dr Wojciech Hildebrand - przedstawiciel KRLW
 • Dr Katarzyna Szymanek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Beata Karczewska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 5 Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
 • Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
 • Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • Dr Aleksandra Ledwoń
 • Dr Piotr Żmuda - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Wojciech Kozdruń prof.nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Barbara Rechnio - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 6 Choroby zwierząt futerkowych
 • Dr hab. Jan Siemionek prof.nadzw.
 • Dr Wojciech Grudzień
 • Prof. dr hab. Józef Szarek
 • Lek.wet. Marek Wisła - pzredstawiciel KRLW
 • Dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Mgr inż. Ewa Krawczyk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 7 Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • Prof. dr hab. Józef Szarek
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 • Dr Małgorzata Sobczak Filipiak
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Marek Jezierski - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 8 Choroby ryb
 • Dr Jan Żelazny
 • Prof. dr hab. Antonina Sopińska
 • Dr Marek Matras
 • Dr Piotr Żmuda przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Michał Reichert - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Dr Anita Błońska Wlazłowska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 9 Choroby owadów użytkowych
 • Dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw.
 • Dr hab. Grażyna Topolska
 • Dr Marek Chmielewski
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Dr Krystyna Pohorecka - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Marcin Skowronek - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 10 Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Żmudziński
 • Dr Michał Krzysiak
 • Dr hab. Krzysztof Anusz - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Małgorzata Bruczyńska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 11 Rozród zwierząt
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
 • Lek.wet. Jacek Łukaszewicz - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Prof.dr hab. Sławomir Zduńczyk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 12 Chirurgia weterynaryjna
 • Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
 • Prof. dr hab. Marek Galanty
 • Prof. dr hab. Ireneusz Balicki
 • Lek.wet. Andrzej Czerniawski - przedstawiciel KRLW
 • Dr Katarzyna Szymanek - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Jacek Ostapczuk - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 13 Radiologia weterynaryjna
 • Dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Dr Renata Komsta
 • Lek.wet. Maciej Bachurski - przedstawiciel KRLW
 • Lek.wet. Dorota Waliszewska Dysińska - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 14 Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
 • Dr hab. Kazimierz Obremski
 • Lek.wet. Marek Wisła - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Mgr Elżbieta Kamińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 15 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • Prof. dr hab. Jacek Szczawiński
 • Dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
 • Lek.wet. Marek Kubica - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jacek Osek - przedstawiciel PIWet. PIB
 • Lek.wet. Barbara Olszewska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 16 Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 • Dr hab. Krzysztof Lutnicki
 • Prof. dr hab. Jerzy Molenda
 • Dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. - przedstawiciel KRLW
 • Prof. dr hab. Jacek Kuźmak - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Dr Monika Szymańska Czerwińska - przedstawiciel Min.Roln.
Specjalizacja nr 17 Epizootiologia i i administracja weterynaryjna
 • Prof.dr hab. Zbigniew Grądzki
 • Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • Dr Elżbieta Sobczak - przedstawiciel KRLW
 • Dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. - przedstawiciel PIWet.PIB
 • Lek.wet. Magdalena Bartosińska


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl