Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Aktualności Prezydium Komisji
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Specjalizacje, komisje

Skład Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii VI kadencji na 2016-2020 powołanych pismem z dnia 28 czerwca 2016 roku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


1.dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw.
2.dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
3.lek.wet. Maciej Bachurski
4.dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw.
5.lek.wet. Andrzej Czerniawski
6.prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
7.prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
8.dr Wojciech Hildebrand
9.prof. dr hab. Tomasz Janowski
10.dr hab. Zdzisław Kiełbowicz prof. nadzw.
11.prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
12.lek.wet. Marek Kubica
13.prof.dr hab. Krzysztof Kwiatek
14.lek.wet. Jacek Łukaszewicz
15.prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
16.prof. dr hab. Andrzej Raś
17.dr hab. Jan Siemionek prof. nadzw.
18.dr Elżbieta Sobczak
19.prof. dr hab. Józef Szarek
20.prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
21.prof.dr hab. Jan Twardoń
22.prof dr hab. Andrzej Wernicki
23.prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
24.lek.wet. Marek Wisła
25.dr Jan Żelazny
26.dr Piotr Żmuda

Skład Prezydium Komisji
Przewodniczący prof. dr hab. Tomasz Janowski
Z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Sekretarz Komisji dr Elżbieta Sobczak
Krajowi Kierownicy Specjalizacji
Specjalizacja nr 1 Choroby Przeżuwaczy prof.dr hab.Jan Twardoń
Specjalizacja nr.2 Choroby Koni prof.dr hab.Andrzej Raś
Specjalizacja nr 3 Choroby Trzody Chlewnej prof.dr hab.Zygmunt Pejsak
Specjalizacja nr 4 Choroby Psów i Kotów prof.dr hab.Stanisław Winiarczyk
Specjalizacja nr 5 Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych prof.dr hab.Piotr Szeleszczuk
Specjalizacja nr 6 Choroby Zwierząt Futerkowych dr hab.Jan Siemionek
Specjalizacja nr 7 Użytkowanie i Patologia Zwierząt laboratoryjnych prof.dr hab.Józef Szarek
Specjalizacja nr 8 Choroby Ryb dr Jan Żelazny
Specjalizacja nr 9 Choroby Owadów Użytkowych dr hab.Paweł Chorbiński prof. nadzw.
Specjalizacja nr 10 Choroby Zwierząt Nieudomowionych prof.dr hab.Aleksander Demiaszkiewicz
Specjalizacja nr 11 Rozród Zwierząt prof.dr hab.Tomasz Janowski
Specjalizacja nr 12 Chirurgia Weterynaryjna dr hab.Zdzisław Kiełbowicz prof. nadzw.
Specjalizacja nr 13 Radiologia Weterynaryjna dr hab.Roman Aleksiewicz prof. nadzw.
Specjalizacja nr 14 Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz prof.dr hab.Andrzej Wernicki
Specjalizacja nr 15 Higiena Zwierząt rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia prof.dr hab.Krzysztof Kwiatek
Specjalizacja nr 16 Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna prof.dr hab. Włodzimierz Kluciński
Specjalizacja nr 17 Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna prof.dr hab.Zbigniew Grądzki


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl