Aktualności - szczegóły

Smutna Wiadomość

Zdjęcie do ogłoszenia

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr hab. nauk weterynaryjnych Jana Franciszka Żmudzińskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Wirusologii oraz Dyrektora ds. Naukowych naszego Instytutu.

Prof. Jan Franciszek Żmudziński urodził się 14 marca 1946 r. w Opatowie.  Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ćmielowie w roku 1963, a następnie studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie w 1969, uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach jako asystent w Pracowni Badania Chorób Młodych Zwierząt, a następnie w Zakładzie Wirusologii, którego kierownikiem został w  roku 1990.

W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych,  w 1987 stopień doktora habilitowanego, a w 1997, za całokształt dokonań naukowych, otrzymał tytuł profesora.

W latach 1983–1984, przebywał na stażu w National Veterinary Services Laboratories w Ames (Iowa, USA), a w latach 1985–1986 jako stypendysta Fulbrighta na Wisconsin University, w Department of Veterinary Science, Madison, Wisconsin. Odbył też w 1993 staż naukowy w Federalnym Instytucie Badawczym Chorób Wirusowych Zwierząt, w Tybindze w Niemczech, a także kolejne w uznanych ośrodkach naukowych w Paryżu, Lyonie, Budapeszcie i Bukareszcie.

W latach 1996-2001 pełnił funkcję sekretarza naukowego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Od 01.01.2002 do 19.09.2011  pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych PIWet-PIB. W latach 2003-2008 był zaangażowany w poszukiwanie możliwości finansowania, przygotowanie projektu, wybór wykonawcy oraz nadzorowanie prac nad budową krajowych laboratoriów referencyjnych, które oddano do użytku w 2008.

Od 2007 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, w tym członkiem prezydium Komitetu Nauk Weterynaryjnych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Od 2022 roku był członkiem  rzeczywistym PAN, a w latach 2020-2026 Wiceprezesem Oddziału PAN w Lublinie.

Działał w wielu zespołach doradczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych oraz w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów. Był członkiem Rad Naukowych: PIWet-PIB oraz Instytutu Zootechniki w Krakowie.

W 1985 r. prof. Żmudziński został odznaczony odznaką „Za zasługi dla Lubelszczyzny”, w 1994 Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2005 Złotym Krzyżem Zasługi.

Jako kierownik Zakładu Wirusologii Profesor Żmudziński wypromował 6 doktorów nauk weterynaryjnych, 4 doktorów habilitowanych oraz 2 profesorów tytularnych.

Prof. Żmudziński na emeryturę przeszedł we wrześniu 2013 r., a z końcem grudnia 2017 zakończył pracę w Instytucie.

Specjalnością naukową prof. Żmudzińskiego była wirusologia weterynaryjna i na tym polu był niewątpliwie ekspertem rozpoznawanym w Polsce i w skali międzynarodowej.

 Odszedł człowiek, który bez reszty poświęcił się pracy na rzecz Instytutu. Był dobrym, przyjaznym i pomocnym człowiekiem. I takim Go zawsze będziemy pamiętali.

Najbliższej Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Powrót