Aktualności

Spotkanie dotyczące rozwoju i doskonalenia form współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 20 maja br. Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań poświęconych współpracy między instytutami badawczymi nadzorowany...

Więcej »

Wizyta Pana Ministra Sebastiana Skuzy

2 maja br.  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przebywał Pan Minister Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Podczas rozmowy z dyrekto...

Więcej »

200. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB

  29 kwietnia br. odbyło się 200. posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W posiedzeniu wziął udział Pan Minister Rafał Romanowski, S...

Więcej »
 

Współpraca

Przydatne linki