Wczytywanie

Oferta

Konferencje - Sympozja - Zjazdy


Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
wraz z
Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
mają zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej w dniach 27-28.05.2022 r.
pt.

„Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka

Rozpoczęcie Konferencji w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WCKP PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Dariusz Bednarek

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową, dane na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl – zakładka: Oferta, Konferencje, zjazdy lub bezpośrednio pod tel. 81 889 31 41 (mgr Dominika Szewczyk, mgr Anna Wójcik)

Termin zakończenia rejestracji na konferencję 15 maja 2022

Formularz zgłoszeniowy Ogłoszenie o Konferencji Szczegółowy program XVI Konferencji Proponowana baza noclegowa Patronat honorowy