Wczytywanie

Oferta

Konferencje - Sympozja - Zjazdy


Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
wraz z
Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
mają zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła do udziału w XVII Konferencji Bujatrycznej w dniach 26-27.05.2023 r.
pt.

„Wybrane zagadnienia w patologii bydła – aktualny stan wiedzy”

Rozpoczęcie Konferencji w dniu 26 maja 2023 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WCKP PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Dariusz Bednarek

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową, dane na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl – zakładka: Oferty/Konferencje, zjazdy lub bezpośrednio pod tel. 81 889 32 45 (mgr Gabriela Gawinek), 81 889 31 41 (inż. Dominika Szewczyk

Patronat medialny: Lecznica Dużych Zwierząt

Ogłoszenie o Konferencji Formularz zgłoszeniowy