PTNW o. Puławy

Aktualności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w wyniku ewaluacji wniosków w sprawie nagród PTNW za piśmienniczą twórczość naukową w roku 2023 nagrodzonych i wyróżnionych zostało łącznie 12 publikacji i cykli publikacji złożonych przez członków oddziału PTNW w Puławach. W imieniu Zarządu i własnym serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. W załączeniu zamieszczam protokół Komisji Nagród Dorocznych za rok 2023.
Szanowni Państwo, Członkowie PTNW,
W dniu 14 grudnia 2023 r. w auli WCKP odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNW w Puławach, w związku z upływającą 4-letnią kadencją obecnego Zarządu i potrzebą wyboru nowych władz Towarzystwa, a także Delegatów na Walne Zebranie ZG PTNW w 2024 roku.

Powołano nowy Zarząd PTNW o. Puławy w składzie:

 • dr hab. Katarzyna Dudek, prof. instytutu - przewodnicząca
 • dr Małgorzata Warenik-Bany - wiceprzewodnicząca
 • dr Szczepan Mikołajczyk - sekretarz
 • dr Anna Weiner - skarbnik
 • dr hab. Ewa Bilska-Zając - członek
 • dr Artur Jabłoński - członek

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału serdecznie Państwu gratuluję i życzę owocnej pracy oraz satysfakcji wynikającej z działalności na rzecz Towarzystwa.

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW,
W latach 2020-2022 w PTNW o. Puławy odbyło się pięć spotkań naukowych, na których przedstawiono poniższe tematy:
 • 02.2020 r.:dr n. wet. Michał Krzysiak „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej okiem lekarza weterynarii”,
 • 05.2021 r.: prof. dr hab n.med. Ewa Augustynowicz-Kopeć „Gruźlica w dobie COVID-u”,
 • 05.2021 r.: prof. dr hab. Krzysztof Pyrć „COVID-19”,
 • 11.2021 r.: dr hab. Roman Paduch, prof. uczelni „Profilaktyka raka jelita grubego”,
 • 11.2022 r.: dr hab. Adam Kuzdraliński, prof. uczelni „Nutrigenomika - czy dziedzina warta uwagi?”.

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW,
W dniu 12 grudnia 2022 r. w auli WCKP odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNW w Puławach, w związku z rezygnacją z funkcji skarbnika Zarządu przez Panią dr hab. Lidię Radko, prof. uczelni i potrzebą wyboru nowego skarbnika oraz członka Zarządu Towarzystwa.

Uzupełniony Zarząd PTNW o. Puławy w składzie:

 • dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Dudek, prof. instytutu - wiceprzewodnicząca
 • dr Maciej Frant - sekretarz
 • dr Anna Weiner - skarbnik
 • dr Anna Szczotka-Bochniarz - członek
 • dr Ewa Kwit - członek

W imieniu Zarządu Oddziału serdecznie Państwu gratuluję i życzę owocnej pracy oraz satysfakcji wynikającej z działalności na rzecz Towarzystwa.

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW,
W dniu 11 grudnia 2019 r. w auli WCKP odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNW w Puławach, w związku z upływającą 4-letnią kadencją obecnego Zarządu i potrzebą wyboru nowych władz Towarzystwa, a także Delegatów na Walne Zebranie ZG PTNW w 2020 roku.

Powołano nowy Zarząd PTNW o. Puławy w składzie:

 • dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Dudek, prof. instytutu - wiceprzewodnicząca
 • dr Maciej Frant - sekretarz
 • dr hab. Lidia Radko - skarbnik
 • dr Anna Weiner - członek
 • dr Ewa Kwit - członek

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału serdecznie Państwu gratuluję i życzę owocnej pracy oraz satysfakcji wynikającej z działalności na rzecz Towarzystwa.