Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Bartosza Sella

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej lek. wet. Bartosza Sella pt.: "Zatrucia zwierząt rodentycydami antykoagulacyjnymi – aspekty analityczne
i ocena zagrożeń", która odbędzie się dn. 25 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.

Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)


MS TEAMS

Powrót