Aktualności - szczegóły

UWAGA!! Choroba niebieskiego języka – badanie ekspresowe.

Z dniem 10.06.2024 r. PIWet – PIB uruchamia usługę badanie ekspresowe w kierunku wykrywania materiału genetycznego BTV metodą RT-PCR oraz przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka testem ELISA.

Koszt badania w trybie ekspresowym: wykrywanie materiału genetycznego BTV – 600 zł dla próbek pulowanych 1-4 i pojedynczych; wykrywanie przeciwciał dla BTV:  88 zł - przy badaniu próbek w liczbie 1-10 szt., 80 zł – przy badaniu próbek w ilości 11 – 50 szt.; 72 zł – przy badaniu próbek w ilości 51 szt. i więcej. Czas realizacji badania w trybie ekspresowym (5 dni roboczych) dotyczy dostarczenia wyniku drogą elektroniczną, dlatego też bezwzględnie na zleceniu wykonania badania należy podać adres e-mail, na który wynik będzie wysłany. Brak kompletu formalnych danych (uzupełnionego zlecenia wykonania badań) skutkuje wydłużeniem wysłania wyniku i liczony jest od dnia uzupełnienia danych. Pierwszy dzień realizacji badania w trybie EKSPRES liczony będzie w zależności od godziny przekazania próbki do laboratorium. Jeżeli próbka zostanie dostarczona do laboratorium do godziny 11:30 danego dnia, dzień ten zostanie zaliczony do pierwszego dnia badania. W przypadku dostarczenia próbki do laboratorium po godzinie 11:30, pierwszy dzień badania liczony będzie od dnia następnego po jej dostarczeniu.

Powrót