Aktualności - szczegóły

Seminarium dotyczące instrukcji GLW

21 maja 2024 r. w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet-PIB, odbyło się spotkanie dotyczące prac nad nową instrukcją nadzoru nad pracowniami badającymi mięso w kierunku włośni na użytek własny. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii: Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii dr Jakub Kubacki oraz przedstawiciel Biura ds. Laboratoriów mgr inż. Marlena Wabik; Pracownicy Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. włośnicy Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB: prof. dr hab. Tomasz Cencek, dr hab. Ewa Bilska-Zając, dr Weronika Korpysa-Dzirba, mgr inż. Aneta Bełcik; oraz przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii i Zakładów Higieny Weterynaryjnej.

Powrót