Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Posiedzenie Rady Naukowej

Posiedzenie Rady Naukowej

14 września 2022 r. w PIWet-PIB na 202. posiedzeniu Rady Naukowej, odbyła się uroczysta promocja doktorów oraz wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

Była to pierwsza promocja po okresie pandemii w związku z tym dyplomy otrzymały osoby, którym nadano stopnie naukowe w ciągu ostatnich trzech lat.

Ślubowanie, w obecności wszystkich członków Rady Naukowej oraz kadry kierowniczej Instytutu, złożyło 30 doktorów, którym następnie promotorzy wręczyli dyplomy, a przewodniczący RN prof. dr hab. Andrzej Koncicki  i dyrektor Instytutu prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk złożyli gratulacje.

Dyplomy z rąk przewodniczącego RN oraz dyrektora PIWet-PIB odebrało również 12 doktorów habilitowanych.

Powrót