Aktualności

/var/www/ssl/piwet2019/partials/pl/aktualnosci.php:34:
array (size=3)
  0 => string 'images/news/random_img0.jpg' (length=27)
  1 => string 'images/news/random_img1.jpg' (length=27)
  2 => string 'images/news/random_img2.jpg' (length=27)
2021-09-21 07:44:50

ASF - bioasekuracja

Udział Głównego Lekarza Weterynarii Pana Ministra Mirosława Welza oraz Dyrektora PIWet-PIB prof. Krzysztofa Niemczuka w akcji informacyjnej nt. konieczności stosowania zasad bioasekuracji w...

Więcej »

2021-09-21 07:13:49

Spotkanie z dyrektorami instytutów badawczych

  15 lipca br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu z dyrektorami instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się...

Więcej »

2021-09-20 14:47:25

Program odbudowy gospodarstw, które ucierpiały w skutek ASF – plan na przyszłość, a nie tylko doraźna pomoc

  W ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli św...

Więcej »

2021-09-20 10:20:54

Wizja lokalna w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 21 lipca 2021 roku odbyła się wizja lokalna Zakładu Higieny Weterynaryjnej Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadzona przez Głównego Lekarza Weterynarii – dr n. w...

Więcej »

2021-09-20 07:23:37

Wizyta Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym gościł Pan Wojciech Albert Kurkowski, Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt. Panu Pełnomocnikowi towarzyszyła Pani dr Kat...

Więcej »

2021-09-14 11:57:30

informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego SSP-110/28/21

Więcej »

2021-09-01 13:48:25

Nowy Impact Factor dla "Journal of Veterinary Research"

30 czerwca 2021 r. ukazała się najnowsza edycja "Journal Citation Reports". Impact Factor dla "Journal of Veterinary Research" wynosi obecnie 1.744, natomiast 5 letni IF = 1.838, co daje mu 56 pozy...

Więcej »

2021-09-01 10:28:17

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda zaapelował do wszystkich rolników i hodowców drobiu o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z niekorzystną sytuacją epizooty...

Więcej »

2021-07-08 08:34:31

Odszedł Kolega Bartłomiej Popczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Bartłomieja Popczyka, nauczyciela akademickiego Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Gł&...

Więcej »

2021-07-07 07:42:13

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Mirosława

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Mirosława pt.: „Charakterystyka molekularna szczepów wirusa bi...

Więcej »

Przydatne linki