Aktualności

/var/www/ssl/piwet2019/partials/pl/aktualnosci.php:34:
array (size=3)
  0 => string 'images/news/random_img0.jpg' (length=27)
  1 => string 'images/news/random_img1.jpg' (length=27)
  2 => string 'images/news/random_img2.jpg' (length=27)
2018-09-21 08:47:54

Warsztaty the Animal/Plant Health Joint Criminal-Epidemiological Investigations Course

W dniach 19–20 września 2018 r w Warszawie w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii odbyły się, zorganizowane z inicjatywy Ambasady USA przez Federal Bureau of Investigation (...

Więcej »

2018-09-24 08:15:49

Podziękowanie za udział w Krajowej Wystawie Rolniczej oraz Dożynkach Jasnogórskich

W nawiązaniu do organizowanych w dniach 1–2 września br. Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan M...

Więcej »

2018-09-24 09:42:05

95-lecie Instytutu w Charkowie

W dniach 16-17 września br. przedstawiciele Instytutu w osobach prof. Jacka Kuźmaka, zastępcy dyrektora ds. naukowych oraz dra hab. Mirosława Polaka, zastępcy dyrektora ds. współpracy i ro...

Więcej »

2018-10-03 07:38:56

Konferencja pt. „Zakaźne zapalenie oskrzeli kur-ogólnoświatowy problem w przemyśle drobiarskim”

W dniach 28-29 września 2018 r., pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym...

Więcej »

2018-10-15 13:18:00

Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym

11 października br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk oraz Główny Lekarz Weterynarii  dr Paweł Niemczuk wzięli udział w spotkaniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym Pane...

Więcej »

2018-10-25 11:03:17

Spotkanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym

16 października br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w naradzie Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii z Państwowymi Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi i Woje...

Więcej »

2018-10-25 14:46:24

Wizyta Głównego Inspektora Sanitarnego w Instytucie

23 października br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach gościł Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Jarosława Pinkasa. Podczas spotkania PIWet-PIB ...

Więcej »

2018-10-29 12:59:33

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 19 października 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani Prof. dr hab. Magdalena C...

Więcej »

2019-02-11 06:57:17

Nadanie tytułu profesora Panu Arturowi Rzeżutce

Szanowni Państwo, Mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r., nadał Panu Arturowi Rzeżutce tytuł naukowy ...

Więcej »

2019-10-16 09:33:17

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

15 października br., na zaproszenie Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr. Bogdana Konopki, prof. Krzysztof Niemczuk oraz prof. Jacek Kuźmak wzięli udział w uroczystych Obchodac...

Więcej »

Przydatne linki