Wczytywanie

 

Aktualności

Zdjęcie do ogłoszenia

2022-11-24 12:24:43

Projekt One Health EJP - Wspólne spotkanie Komitetu Osób Kierujących oraz Komitetu Współwłaścicieli Programu

W dniach 21-22 listopada br. w Sztokholmie odbyło się spotkanie dwóch komitetów reprezentujących kierowników i właścicieli projektu OneHealth EJP (Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards), będące...

Czytaj dalej...

2022-11-17 12:03:21

Przedłużenie porozumienia o współpracy w ramach konsorcjum z Wageningen University&Research Centre

W dniu 14 listopada br. w Ambasadzie Polski w Królestwie Niderlandów w Hadze, w obecności Pana Piotra Samerka, chargé d'affaires, kierownika Placówki, podpisano porozumienie o współpracy naszego Instytutu z Wageningen University&Research Centre (WUR), Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-11-16 11:15:36

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk pt.: "Oznaczanie biomarkerów mikotoksyn u trzody chlewnej jako nowoczesne narzędzie do oceny narażenia świń na mikotoksyny", która odbędzie się dn. 24 listopada 2022...

Czytaj dalej...
 

Współpraca