2016-03-11 07:53:00
 

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii

11 marca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB-KNOW Krzysztofa Niemczuka, w Instytucie gościł Pan Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii. Ponadto na spotkaniu obecni byli kierownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz członkowie Rady ds. Laboratoriów przy GLW, a także kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu, w tym osoby odpowiedzialne za realizacje zadań krajowych laboratoriów referencyjnych.
Podczas wspólnego posiedzenia dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił aktualne zadania realizowane przez PIWet-PIB-KNOW, w tym zadania programu wieloletniego – pod kątem jego unikalności w odniesieniu do podstawowych obowiązków państwa członkowskiego UE, czyli wykazania aktualnego statusu w zakresie chorób zakaźnych zwierząt i pozostałości substancji niepożądanych w żywności zwierzęcego pochodzenia i paszach. Ponadto omówił zadania krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie utrzymania i cyklicznego potwierdzania kompetencji przez Instytut, Laboratoriów wyznaczonych i zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii a tworzących system badań urzędowych.
Dyrektor Niemczuk, jako przewodniczący Rady ds. Laboratoriów przy GLW, omówił zadania, którymi Rada będzie się zajmowała przez najbliższe swoje posiedzenia, zdając jednocześnie relację z ostatniego spotkania tego gremium.
Pan dr Włodzimierz Skorupski przedstawił z kolei wizję kierowania Inspekcją Weterynaryjną, szczególnie w zakresie nadzoru nad laboratoriami ZHW, a także przedstawił swoje stanowisko dotyczące wdrożonego procesu łączenia inspekcji. Stwierdził, że wg Jego opinii system bezpieczeństwa żywności realizowany w ramach nadzoru i wykonywania badań laboratoryjnych jest optymalny i modelowy.
Ponadto, w imieniu Zakładów Higieny Weterynaryjnej zabrała głos Pani Jolanta Budzyk, kierownik ZHW w Poznaniu, przedstawiając aktualną sytuację kadrową, finansową oraz organizacyjną w ZHW.
Na zakończenie obrad wywiązała się konstruktywna dyskusja.

 

Przydatne linki