2016-03-17 08:12:15
 

Spotkanie szkoleniowe w ramach programu Horyzont 2020

14 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów projektów twinnigowych otrzymanych w ramach programu Horyzont 2020. Instytut reprezentowali dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. oraz Pani mgr Agata Białek.

W części oficjalnej spotkania przedstawiciele Research Executive Agency - B5, agendy UE odpowiedzialnej za koordynację projektów twinnigowych ze strony Komisji Europejskiej, przedstawili zagadnienia dotyczące tworzenia sieci między beneficjentami projektów, oczekiwanych efektów realizowanych prac oraz kwestii formalnych i finansowych związanych z realizacją projektów w programach Horyzont 2020. Przedstawiono także statystyki dotyczące pierwszego konkursu w ramach działania Twinning: złożono 552 wnioski z 24 krajów, najwięcej wniosków wpłynęło/uzyskało finansowanie z Portugalii (77/11), Polski (62/7), Republiki Czeskiej (56/5) oraz Rumunii (53/9).

W drugiej części spotkania przedstawiciele poszczególnych konsorcjów mieli możliwość bezpośredniego spotkania z oficerami projektowymi i zapoznania się z zasadami współpracy w trakcie realizacji projektu. Opiekunem naszego projektu Vet-Twin jest Pani Monica Hoek, członek jednostki B5, zajmującej się tematyką „Spreading Excellence, Widening Participation, Science with and for Society”. Przedstawiciele naszego Instytutu omówili stopień zaawansowania prac oraz najbliższe plany związane z realizacją projektu. Proponowane rozwiązania oraz uzyskane dotychczas wyniki spotkały się z pozytywną oceną oficera projektowego.

Przydatne linki