2015-10-26 10:55:28
 

Prawo ochronne na znaki towarowe PIWet

Decyzjami Urzędu Patentowego RP z dnia 19 stycznia, 24 lutego, 23 września oraz 20 października 2015 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy uzyskał prawo ochronne na okres 10 lat na:
- znak towarowy słowny -  Państwowy Instytut Weterynaryjny (Z-425722);
- znak towarowy słowny PIWet (Z-425723);
- znak towarowy słowno-graficzny PIWet - logo (Z-425675);
- znak towarowy słowny - Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego (Z-425978);
- znak słowny WCKP (Z-425979).

Przydatne linki