2015-10-22 09:40:46
 

Konferencja „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii”

W dniach 11-13 października 2015 r. w Bordj Bou Arreridj i Algierze odbyła się konferencja pt. „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii”. Organizatorem konferencji był Polsko-Algierski Klaster Transferu Produktów, Technologii i Innowacji. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób z Algierii, w tym przedsiębiorcy, hodowcy i lekarze weterynarii. Z Polski do udziału w konferencji zaproszono Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (PIWet-PIB-KNOW) w Puławach oraz przedstawicieli firm z różnych branż przemysłu rolno-spożywczego. Prof. dr hab. Jerzy Rola, reprezentujący PIWet–PIB-KNOW, omówił aktualną sytuację epizootyczną chorób wirusowych bydła w Polsce i wziął udział w dyskusjach panelowych dotyczących zagadnień związanych z hodowlą bydła i epidemiologią chorób zakaźnych tego gatunku zwierząt. Z kolei przedstawiciele firm zaprezentowali szereg maszyn do uprawy roślin oraz gotowe urządzenia i linie technologiczne dla zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego.

Przydatne linki