2022-03-01 11:24:22
 

Nominacja prof. dr hab. Piotra Jedziniaka na stanowisko zastępcy członka Zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

W wyniku postępowania konkursowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny prof. dr hab. Piotr Jedziniak został wskazany przez Ministra Zdrowia.

Nominacja ta została następnie potwierdzona przez Komitet do spraw Europejskich.

Decyzja ta jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla Pana prof. dr hab. Piotra Jedziniaka, jest także docenieniem roli i znaczenia PIWet-PIB w systemie bezpieczeństwa  żywności i ochrony konsumenta w Polsce, jak również w skali  międzynarodowej.

Przydatne linki