2022-02-16 11:35:04
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Julii Kęsik-Maliszewskiej

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej lek. wet. Julii Kęsik-Maliszewskiej pt.: "Ocena rozprzestrzenienia zakażeń wirusem Schmallenberg (SBV) w populacji przeżuwaczy domowych, wolno żyjących oraz w wektorze owadzim w Polsce", która odbędzie się dn. 22 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)

MS Teams

Transmisja na żywo YT

Przydatne linki