2022-01-20 10:40:53
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Pajurka

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o następującej obronnie rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Marka Pajurka pt.: "Analiza porównawcza stężeń oraz profili dioksyn i polichlorowanych bifenyli w paszach" która odbędzie się dn. 25 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13)
Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams
Transmisja na YT

Przydatne linki