2022-01-14 07:01:34
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Tkaczyk-Wlizło

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o następującej obronie rozprawy doktorskiej:

mgr Angeliki Tkaczyk-Wlizło pt.: „Barwniki farmakologicznie czynne jako zanieczyszczenia środowiska wodnego”,
która odbędzie się dn. 18 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13)

Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)

MS Teams

Obrona na żywo (Youtube)

Przydatne linki