2021-12-15 11:34:53
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Pluty

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o następujących obronach rozpraw doktorskich:
 

mgr Anety Pluty pt.: „Badanie wpływu mutacji w regionie LTR oraz genie tax wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom replikacji wirusa u zwierząt zakażonych”,
która odbędzie się dn. 22 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13)

Szczegóły dotyczące wydarzeń w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
Link do obrony na żywo (Youtube)
MS Teams

Przydatne linki