2021-12-01 07:36:15
 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej XI kadencji

29 listopada 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej XI kadencji, na lata 2021-2025,  które zaszczycił swoją obecnością Pan Minister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będący jednocześnie członkiem nowo wybranej Rady.

W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił rolę i rangę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego w zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu bezpiecznej żywności w skali kraju i na arenie międzynarodowej. Pan Minister podkreślił również dobrą dotychczasową współpracę z dyrektorem Instytutu, prof. Krzysztofem Niemczukiem

W skład Rady Naukowej PIWet-PIB weszło 15 członków powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 15 pracowników Instytutu wybranych w wyborach, które odbyły się 27 lipca 2021 r., a także członek Rady powołany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Członkowie Rady otrzymali z rąk Pana Ministra Rafała Romanowskiego i Dyrektora PIWet-PIB Krzysztofa Niemczuka akty powołania do Rady oraz listy gratulacyjne. Celem 197. posiedzenia Rady Naukowej był wybór prezydium oraz komisji roboczych Rady.

W wyniku głosowania, przewodniczącym Rady Naukowej XI kadencji został prof. dr hab. Andrzej Koncicki, zaś wiceprzewodniczącymi – prof. dr hab. Jerzy Rola oraz dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu.

Wybrano również składy:  Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, której przewodniczącym został prof. dr hab. Tomasz Cencek; Komisji ds. Oceny Kwalifikacji Pracowników PIWet-PIB na Stanowiska Naukowe i Badawczo-Techniczne, której przewodniczącym został prof. dr hab. Dariusz Bednarek; Komisji ds. Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych PIWet-PIB, której przewodniczącym został prof. dr hab. Jerzy Rola oraz Komisji Doktorskiej, której przewodniczącym został prof. dr hab. Dariusz Bednarek.

Przydatne linki