2021-10-28 13:40:32
 

Spotkanie przedstawicieli CDR i ODR z Dyrekcją PIWet – PIB

Spotkanie robocze przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego z reprezentacją Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB

W dniu 28.10.2021, odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli doradztwa rolniczego w osobach Pani Katarzyny Boczek, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Pana Tadeusza Morawskiego, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Pani Anny Kowalskiej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Pana Dariusza Pomykały z Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Radomiu z Dyrekcją Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w osobach Pana prof. Krzysztofa Niemczuka oraz Pana prof. Mirosława Polaka.

Tematyka spotkania dotyczyła planowanych szkoleń w zakresie transferu wiedzy do praktyki dla doradców ODR w bieżącym roku oraz planów szkoleniowych na rok 2022. W oparciu o priorytetowe kierunki działalności doradczej w 2022 r., zdefiniowane przez MRiRW, omówiono wstępną tematykę szkoleń planowanych w 2022 r. z zakresu zoonoz i chorób zwalczanych z urzędu, o dużym znaczeniu ekonomicznym, jak również problem antybiotykooporności. Planowane jest zaangażowanie wykładowców zarówno z PIWet-PIB jak również z MRiRW oraz Inspekcji Weterynaryjnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustalono również, że uczestnicy szkoleń dostaną materiały w formie prezentacji oraz zaleceń i instrukcji postępowania, które będą mogli wykorzystywać w pracy doradczej z rolnikami.

Przydatne linki