2021-10-25 09:20:48
 

Wybory do Grupy Doradczej VBRN

W dniu 6 października 2021 r. odbyło się online coroczne spotkanie  Veterinary Batch Release Network (VBRN). Sieć ta jest ważnym forum  wymiany informacji o jakości  i informacji technicznych dotyczących immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (IVMP) i związanych z nimi metodami, jak również  stanowi ona kluczowe ogniwo w łańcuchu regulacyjnym. VBRN jest siecią działającą w ramach ogólnej sieci OMCL i jest nadzorowana przez wybraną grupę doradczą składającą się z 4 przedstawicieli z różnych państw członkowskich.

Ze względu na zakończenie kadencji  dwóch członków grupy oraz rezygnację jednego przedstawiciela, przeprowadzone zostały w trakcie spotkania wybory do Grupy Doradczej VBRN. Kandydatem z ramienia PIWet-PIB był dr hab. Marcin Smreczak prof. instytutu, który w wyniku głosowania został wybrany do Grupy Doradczej VBRN na pełną kadencję trwającą 4 lata. Dotychczas w grupie tej  reprezentantem Polski była Pani prof. Beata Cuvelier, której podziękowano za szczególnie aktywny i znaczący wkład w działanie sieci w trakcie jej kadencji.

Pani Profesor Beacie Cuvelier bardzo dziękuję za Jej dotychczasową aktywność w Grupie a Panu Profesorowi Marcinowi Smreczakowi gratuluję wyboru.

Krzysztof Niemczuk

Przydatne linki