2021-10-28 12:04:44
 

Wizyta Radcy ds. Rolnych z Ambasady Francji

Wizyta Radcy ds. Rolnych z Ambasady Francji

W dniu 07 października br. nasz Instytut odwiedzili przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce w osobach Pani Marie-Christine Le Gal, Radcy ds. Rolnych dla Polski, Węgier, Estonii, Łotwy i Litwy oraz Pani Bożeny Ciszak, Attaché ds. Rolnictwa. Instytut reprezentowali prof. Jacek Kuźmak oraz prof. Mirosław Polak. Celem wizyty było zapoznanie się z profilem działalności badawczo-naukowej PIWet-PIB oraz omówienie możliwości współpracy z partnerami francuskimi w obrębie istniejących kontaktów, ale także w ramach nowych możliwości współpracy. W ramach istniejących struktur omówiono perspektywy rozwinięcia kontaktów dwustronnych poprzez krótkie wizyty studyjne w laboratoriach partnerów w ramach krajowych i unijnych laboratoriów referencyjnych oraz wspólne aplikowanie do projektów międzynarodowych z partnerami z ANSES oraz INRA. Celem omówienia możliwych nowych form współpracy naukowo-badawczej z partnerami z Francji goście zaprosili przedstawicieli Instytutu do rewizyty w Ambasadzie Francji w Warszawie.

Przydatne linki