2021-09-22 08:47:54
 

W PIWet-PIB w Puławach o współpracy instytutów badawczych

W 19-20 sierpnia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach miało miejsce spotkanie Pani Minister Anny Gembickiej i Współpracowników z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kadrą kierowniczą, z dyrektorami instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo.

W swoim wystąpieniu i dyskusjach Pani Minister Anna Gembicka wskazała na konieczność budowania sieci wzajemnych powiązań instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i wyzwań w kontekście Polskiego Ładu, które powinny być również udziałem instytutów.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zacieśnianiu współpracy pomiędzy instytutami badawczymi, wymianie doświadczeń i budowaniu nowych możliwości współpracy.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/w-pulawach-o-wspolpracy-instytutow-badawczych

Przydatne linki