2021-09-21 07:13:49
 

Spotkanie z dyrektorami instytutów badawczych

 

15 lipca br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu z dyrektorami instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w siedzibie MRiRW.

Spotkanie, które otworzyła Sekretarz Stanu Pani Anna Gembicka, poświęcone było omówieniu potencjału badawczego poszczególnych jednostek, a także dyskusji nad ścieżkami rozwoju. Poruszono także kwestie dotyczące identyfikacji barier w obszarze zmian legislacyjnych, systemu wynagrodzeń, zarządzania mieniem, polityką nadzoru czy też komercjalizacją badań, jak również możliwości wypracowania rozwiązań w sferze legislacyjnej dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej. 

Więcej informacji: tutaj

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przydatne linki