2021-07-08 08:34:31
 

Odszedł Kolega Bartłomiej Popczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Bartłomieja Popczyka, nauczyciela akademickiego Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, cenionego specjalisty w zakresie ekologii i ochrony gatunków.

Dr Bartłomiej Popczyk był doskonałym nauczycielem akademickim, mądrym i etycznym myśliwym, aktywnym członkiem wielu gremiów. Aktywnie działał jako członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy – OTON (od 2008 r.), Komitetu ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (od 2010r.), Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Środowiska z zakresu znajomości zasad gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody (2009 – 2013), a także w Zespole powołanym przez Ministra Środowiska do Opracowania Strategii Gospodarowania Populacją Łosia w Polsce  (2010 – 2011). W latach 2008 – 2018 pracował w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.

Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Pracownicy oraz Dyrekcja PIWet-PIB

http://animal.sggw.pl/2021/07/06/zmarl-dr-bartlomiej-popczyk/

Zmarł dr Bartłomiej Popczyk | Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt (sggw.pl)

Przydatne linki