2021-06-21 11:13:38
 

Krajowe Dni Pola – Minikowo 2021

W dniach 19-20 czerwca br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola 2021. Gośćmi święta rolników byli m. in.: Pan Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Kamiński, Sekretarz Stanu w MRiRW, Pan prof. dr hab. inż. Marek Adamski, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Pan Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji oraz Pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był „Europejski Zielony Ład na pol@ch”. Impreza ta to doskonały przykład rozwijania w praktyce systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, ponieważ koncepcją KDP jest szeroko rozumiana współpraca doradztwa z nauką i biznesem, aby transferować wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom. W Minikowie przygotowano ponad 13 ha demonstracji różnych upraw oraz ponad 500 odmian roślin uprawnych. W ramach panelu tematycznego współpracy nauki z rolnictwem prezentowały się instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PIWet-PIB reprezentowali: Pan prof. Mirosław Polak, Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, Pani inż. Wiesława Drozdowska, kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu oraz Pani Alina Turczyn.

Stoisko Instytut odwiedzili liczni goście w tym m.in.: Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR w Minikowie, Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW oraz Pan Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora, także z Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW.

Krajowe Dni Pola to także liczne imprezy towarzyszące, które odbywały się w całym kraju, a w dniach 14-18 czerwca odbyły się seminaria tematyczne zorganizowane przez KPODR w formule zdalnej, na kanale YouTube. Pierwszego dnia prezentowały się Grupy Operacyjne (EPI-AGRI). Był to przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie Drugiego dnia, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowali Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Trzeci dzień poświęcony był Instytutom Badawczym i Uczelniom, działającym na rzecz rolnictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Prezentację ustną pt.: ?Ograniczenie stosowania antybiotyków poprzez poprawę warunków zdrowotnych i dobrostanu zwierząt? (projekt H2020: HealthyLivestock) przedstawiła Pani dr Jowita Niczyporuk, z naszego Instytutu. Natomiast prezentacje plakatowe dotyczące alternatywnych źródeł białka (Gospostrateg), oporności przeciwdrobnoustrojowej (H2020: OneHealth EJP), ogólnoeuropejskiej oceny narażenia pszczół miodnych, trzmieli i pszczół samotnych na czynniki chemiczne (H2020: POSHBEE) i bezpieczeństwa oraz jakości żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych (Biostrateg: SEAQual) prezentowali: Pan prof. Krzysztof Kwiatek, Pan prof. Dariusz Wasyl, Pan dr Tomasz Kiljanek oraz Pan dr Mirosław Różycki.

Przydatne linki