2021-06-14 11:25:46
 

I Posiedzenie Grupy Roboczej ds zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem ASF

Pan Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Postanowieniem Nr 2/2021 powołał Grupę Roboczą ds zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem ASF.

I Posiedzenie Grupy ekspertów: epizootiologów i administratywistów weterynaryjnych, biotechnologów, naukowców zajmujących się planowaniem i realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, odbyło się w dniu 11 czerwca br. W skład Grupy ekspertów wchodzą przedstawiciele Wydziałów Weterynaryjnych, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Genetyki Sądowej, Instytutu Ekspertyz Sądowych, czy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach.

Zadaniem Grupy jest ocena dotychczasowych działań naukowców z krajowego laboratorium referencyjnego ds ASF Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach., jedynego ośrodka w kraju, który posiada dotychczas udokumentowane kompetencje (publikacje, projekty badawcze) i warunki do wykonywania badań naukowych w dedykowanej klasie bezpieczeństwa biologicznego.

Członkowie Grupy bardzo wysoko ocenili dotychczasowe badania naukowe, ich kierunki, w tym przede wszystkim ich aspekt praktyczny, tj. możliwość ich  wykorzystania w dochodzeniach epizootycznych prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną, po stwierdzeniu ogniska ASF ale nie tylko. W dyskusji eksperci zwrócili uwagę na wysoką jakość publikacji naukowych i udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych.

Istotnie pozytywnie oceniono dotychczasowe prace ekspertów z PIWet-PIB w Puławach w zakresie prac nad szczepionką przeciw ASF, wskazując jednocześnie, jak złożone jest to zagadnienie, a doniesienia z innych państw wskazują jednoznacznie, że skonstruowanie takiego preparatu immunologicznego nie będzie proste. Wskazano także pozytywny efekt działań Instytutu w stworzeniu nowych, wiarygodnych ale dających możliwość szybszego oczekiwania na wynik - metod diagnostycznych.

Przydatne linki