2020-12-07 13:28:28
 

Udział w programie „Tydzień”

 

06 grudnia br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB wziął udział w programie „Tydzień”. Tematy, jakie zostały poruszone w rozmowie, to wirus grypy ptaków oraz SARS-CoV-2 u zwierząt.

Prof. Niemczuk przedstawił informacje na temat sytuacji epizootycznej w zakresie wirusa grypy ptaków w Polsce na tle Europy. Poinformował, iż sytuacja w tym zakresie jest monitorowana od końca września. Obecnie jest potwierdzonych pięć ognisk grypy ptaków u drobiu wielkotowarowego w kraju. Na tle Europy wygląda to porównywalnie, ponieważ na chwilę obecną wirus grypy ptaków występuje w 14 krajach europejskich, gdzie stwierdzono 46 ognisk u drobiu hodowlanego i ponad 500 przypadków u ptaków dzikich.

Dyrektor Instytutu poinformował, iż w Instytucie wykonywany jest cały panel badań naukowych, których celem jest m.in. dostarczenie informacji, czy wirus grypy ptaków jest niebezpieczny dla człowieka. Na chwilę obecną można potwierdzić, że ten wirus nie jest niebezpieczny dla konsumentów, jednak z uwagi na to, że wirusy mutują, sytuacja jest stale monitorowana. Dodał, że podstawową zasadą, aby ustrzec się przed wirusem grypy ptaków, jest zachowanie kryteriów bioasekuracyjnych.

Kolejnym tematem, jaki został poruszony podczas rozmowy, było występowanie wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt futerkowych. Prof. Niemczuk poinformował, iż w obliczu pierwszych sygnałów z Holandii, Danii czy Litwy na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzono wiele działań mających na celu monitorowanie statusu zdrowotnego zwierząt, w szczególności zwierząt futerkowych. Ponadto, dodał, iż realizowany jest specjalny program pilotażowy. W PIWet-PIB przebadano ponad 500 zwierząt pochodzących z ok. 20 ferm. W ponad 1000 próbek nie stwierdzono obecności wirusa SARS-CoV-2.

Prof. Niemczuk poinformował, iż obecnie nie stwierdza się zagrożenia w tym zakresie, jednak ze względu na sytuację w innych krajach sytuacja w Polsce jest na bieżąco monitorowana, w związku z czym zostało zmienione prawo. Dzięki temu można podjąć bardzo precyzyjne działania, poprzedzone urzędowymi badaniami laboratoryjnymi, których celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli poprzez eliminację zagrożenia. Podkreślił, iż również w tym przypadku kluczowe znaczenie ma zachowanie zasad bioasekuracji.

Więcej informacji:

https://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/06122020-0800/50815087

Przydatne linki