2020-11-25 13:15:49
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Dąbrowskiej

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Dąbrowskiej
pt.: "Występowanie oraz analiza genetyczna Tritrichomonas foetus w populacjach zwierząt wrażliwych", która odbędzie się dn. 27 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13).
Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.

https://youtu.be/_Bdaw2Ayqpw

Przydatne linki