2020-10-28 10:20:14
 

Udział w programie „Tydzień”

25 października br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Bogdanem Konopką wziął udział w programie „Tydzień”.

Tematem programu były najbardziej newralgiczne zagadnienia dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wysoce patogennej grypy ptaków (HPAI H5N8), w tym rola Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach jako krajowego ośrodka referencyjnego w zakresie badań naukowych i urzędowych, jak również silnego i wiarygodnego partnera dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w tym tak newralgicznym dla polskiej gospodarki obszarze, jakim jest doradztwo i wydawanie opinii połączone z koordynowaniem oraz wykonywaniem badań urzędowych.

Dr Bogdan Konopka podkreślił, że wirus afrykańskiego pomoru świń jest cały czas obecny w środowisku i sukces związany ze zwalczaniem choroby zależy w dużej mierze od rzetelnej oceny wielkości populacji dzików. Prof. Krzysztof Niemczuk z kolei opisał działanie zintegrowanego systemu badań laboratoryjnych, który gwarantuje, że wyniki badań w kierunku ASF wydawane są w ciągu kilkudziesięciu godzin od dostarczenia próbki. W programie poruszono także kwestię opracowania szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń. Dyrektor PIWet-PIB wskazał na intensywne prace w tym kierunku prowadzone na świecie i w Polsce przez Instytut w Puławach.

W drugiej części programu mówiono o niebezpieczeństwach związanych z grypą ptaków w kontekście komunikatu wydanego w ubiegłym tygodniu przez Głównego Lekarza Weterynarii. Bogdan Konopka wskazał na niebezpieczeństwa związane z migracją ptaków ze wschodu na zachód subkontynentu Euroazjatyckiego, które mogą być związane z przeniesieniem wirusa grypy ptaków także do Polski. Prof. Krzysztof Niemczuk podkreślił natomiast, że wirus grypy ptaków podtypu H5N68, który w ostatnich latach jest odpowiedzialny za choroby drobiu także w Polsce, nie jest groźny dla ludzi.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

 

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Sytuacja-zwiazana-z-ASF-i-grypa-ptakow-w-TVP-Tydzien/idn:1490

https://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/25102020-0800/50181015

Przydatne linki