2020-10-16 07:36:08
 

Inauguracja Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwa Żywności

W dniu 1 października br. zainaugurowała swoją działalność Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, prowadzona wspólnie przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 odbyła się 6 października w Jastrzębcu. Doktoranci rozpoczynający kształcenie w dyscyplinach: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria złożyli ślubowanie na ręce Pana Profesora Marka Łukaszewicza – Zastępcy Dyrektora IGBZ PAN ds. Naukowych oraz odebrali indeksy doktoranta. W uroczystości wzięli także udział: dr hab. Mirosław Polak prof. instytutu – Zastępca Dyrektora PIWET-PIB ds. Współpracy i Rozwoju, Sekretarz Naukowy oraz pani Bożena Kowalczyk z Działu Administracji IGBZ PAN a uroczystość zdalnie poprowadziła dr hab. Agnieszka Białek – Kierownik Szkoły Doktorskiej.

Życzenia wielu sukcesów naukowych i radości ze zdobywania wiedzy złożyli Doktorantom Pan Profesor Marek Łukaszewicz, Pan Profesor Mirosław Polak oraz Pani Profesor Agnieszka Białek.

 

Przydatne linki