Aktualności

/var/www/ssl/piwet2019/partials/pl/aktualnosci.php:34:
array (size=3)
  0 => string 'images/news/random_img0.jpg' (length=27)
  1 => string 'images/news/random_img1.jpg' (length=27)
  2 => string 'images/news/random_img2.jpg' (length=27)
2018-07-05 13:27:00

70. posiedzenie GZ ds. ASF

03 lipca br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB uczestniczył w 70. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń....

Więcej »

2018-07-05 13:31:39

Rozmowy polsko-chińskie

03 lipca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w rozmowach Pana Ministra z Ministrem Generalnej Administracji C...

Więcej »

2018-06-26 10:34:41

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Barbara Skrzydło...

Więcej »

2018-07-11 14:34:08

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

10 lipca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 71. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń....

Więcej »

2018-07-11 14:37:03

Umowa Ramowa o Współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

11 lipca br. została podpisana Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Pana Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Dropa, a Państwowym Instytute...

Więcej »

2018-07-16 08:21:41

Konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”

12 lipca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach została zorganizowana konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne ...

Więcej »

2018-07-18 08:06:12

Konferencja pt. „ASF – wyzwanie XXI wieku”

16 lipca br., na zaproszenie Poseł na Sejm RP Pani Teresy Hałas, Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w konferencji „ASF – wyzwanie XXI wieku”, zorganizowanej ...

Więcej »

2018-07-18 08:07:41

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

17 lipca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 72. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń....

Więcej »

2018-07-19 09:44:31

Zaindeksowanie czasopisma Journal of Veterinary Research przez PubMed Central (PMC)

Redakcja Journal of Veterinary Research ma przyjemność poinformować, że nasze czasopismo zostało zaindeksowane przez PubMed Central (PMC). Znajdują się tam pełne teksty artykułów opublikowan...

Więcej »

2018-07-27 10:48:27

Rozmowy polsko-chińskie

23 lipca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu dwustronnym z delegacją chińską, zorganizowanym...

Więcej »

Przydatne linki