2015-12-11 11:34:44
 

Wizyta przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie

W dniach 09-10 grudnia br. Instytut gościł przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych (SCIVP) we Lwowie: Pana Profesora Ihora Kotsiumbasa oraz współpracowników. Wizyta gości nawiązywała do 40-lecia działalności Instytutu we Lwowie, jak również 25-lecia współpracy pomiędzy PIWet-PIB i SCIVP.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, jak również określono priorytety dotyczące wspólnych działań przez kolejne 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem aplikowania o naukowe projekty europejskie. Goście z Ukrainy docenili szczególnie ostatnie osiągnięcia PIWet – PIB, tj. uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz uzyskanie finansowania dla konsorcjum naukowego VET-TWIN, którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety - budżet projektu  -  970 000 euro.

Przydatne linki