2021-12-23 07:01:37
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Radulskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o następujących obronach rozpraw doktorskich:

mgr. inż. Łukasza Radulskiego
pt. „Wykrywanie zakażeń bakteriami z rodzaju Mycobacterium u zwierząt wolno żyjących i towarzyszących przy użyciu nowoczesnych metod badawczych”,      
która odbędzie się dn. 4 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13)Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams
Link do obrony na żywo (Youtube)
Link do obrony na żywo (Youtube) część 2

Przydatne linki