Rejestracja na szkolenia WCKP

Lista szkoleń

Temat szkoleniaWolne terminy
Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 2700 PLN
2018-05-08...2018-05-10
Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1200 PLN
2018-05-15...2018-05-15
Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1800 PLN
2018-04-16...2018-04-17
Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2018-03-22...2018-03-23
2018-04-26...2018-04-27
2018-05-24...2018-05-25
2018-06-21...2018-06-22
System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2018-10-25...2018-10-26
Izolacja Salmonella z próbek pochodzących od zwierząt. Identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1200 PLN
2018-10-04...2018-10-05
Ocena stanu zdrowotnego ryb - badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2018-09-19...2018-09-20
Choroby drobiu wodnego
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 890 PLN
2018-03-15...2018-03-16
Szkolenie z zakresu sterowania jakością badań w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań, zasady oceny wyników
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 600 PLN
2018-03-15...2018-03-16
2018-09-20...2017-09-21