Rejestracja na szkolenia WCKP

Lista szkoleń

Temat szkoleniaWolne terminy
Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 2100 PLN
2019-04-08...2019-04-10
2019-10-23...2019-10-25
Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1200 PLN
2019-10-28...2019-10-28
2019-11-29...2019-11-29
Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1800 PLN
2019-06-13...2019-06-14
2019-10-10...2019-10-11
2019-12-02...2019-12-03
Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2019-02-21...2019-02-22
2019-03-28...2019-03-29
2019-04-10...2019-04-11
2019-05-16...2019-05-17
2019-06-13...2019-06-14
2019-09-19...2019-09-20
2019-10-10...2019-10-11
2019-11-14...2019-11-15
2019-11-28...2019-11-29
2019-12-05...2019-12-06
2019-12-12...2019-12-13
System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2019-09-23...2019-09-24
Choroby drobiu wodnego
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2019-03-18...2019-03-19
Szkolenie z zakresu sterowania jakością badań w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań, zasady oceny wyników
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 600 PLN
2019-09-12...2019-09-13
Diagnostyka, terapia i profilaktyka bakteryjnych chorób ryb
Czas trwania (dni): 1
Koszt: 1000 PLN
2019-06-19...2019-06-19
Produkcja i kontrola jakości pożywek w laboratorium – aspekty teoretyczne i praktyczne
Czas trwania (dni): 3
Koszt: 1400 PLN
2019-09-17...2019-09-19
Szczepy odniesienia w laboratorium mikrobiologicznym – aspekty teoretyczne i praktyczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2019-05-22...2019-05-23
Zagrożenia i ocena stanu zdrowia ryb - badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 1000 PLN
2019-11-19...2019-11-20
Izolacja i identyfikacja Salmonella z próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej
Czas trwania (dni): 2
Koszt: 5000 PLN
2019-10-24...2019-10-25