VET-TWIN

Celem ogólnym projektu "Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety" (VET-TWIN) jest zwiększenie potencjału badawczego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet-PIB) poprzez współpracę naukową z wiodącymi partnerami z Niemiec (Federalny Instytut Oceny Ryzyka-BfR) i Danii (Duński Instytut Techniczny - DTU) w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz diagnostyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Jednym z głównych osiągnięć projektu będzie stworzenie długofalowej Strategii Współpracy i Rozwoju dla budowania potencjału badawczego jednostek uczestniczących w projekcie, opartej na ich wspólnych badaniach i wpisującej się w regionalne, krajowe i europejskie polityki badawcze. Podjęte zostaną działania ułatwiające wymianę wiedzy i doświadczeń między naukowcami, których efektem będą wspólne projekty badawcze i publikacje naukowe.

Koncepcja projektu VET-TWIN w pełni odpowiada celom programu Horyzont 2020. Poprzez działania prowadzące do podniesienia poziomu doskonałości naukowej Instytutu i jego personelu badawczego, projekt zrealizuje cel upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa. Ponadto, poprzez stworzenie partnerstwa pomiędzy PIWet-PIB a dwoma wiodącymi ośrodkami naukowymi, realizacja projektu wpisuje się bezpośrednio w wyzwania programu Twinning.


Projekt ten uzyskał finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji. Numer projektu - 692131.

Kontakt


Państwowy Instytut Weterynaryjny
-Państwowy Instytut Badawczy
Telefon: +48 81 889 3000
Adres: Aleja Partyzantów 57
24-100 PUŁAWY
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

 

Federal Institute for Risk Assessment

Telefon: +49-30-18412-0
Adres: Max-Dohrn-Str. 8-10
D - 10589 Berlin
E-mail: pressestelle@bfr.bund.de

 Technical University of Denmark

Telefon: +45 45 25 25 25
Adres: Anker Engelunds Vej 1
Building 101A
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: dtu@adm.dtu.dk