Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
934001/e/f/e3mięso garmażeryjnemięso garmażeryjne

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki