Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
867001/e/h/m3wyroby garmażeryjne mrożone (wołowe)wyroby garmażeryjne mrożone (wołowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki