Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
866001/e/h/l3półprodukty (wyroby garmażeryjne wołowe)półprodukty (wyroby garmażeryjne wołowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki