Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
848001/e/c/j3wyroby garmażeryjne (wieprzowe)wyroby garmażeryjne (wieprzowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki