Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
831001/e/z/k3wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (drobiowe)wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (drobiowe)

Pola definiowane
brak danych