MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
558001/a/f/o3Vibrio sppszczep bakteryjny Vibrio spp

Pola definiowane
brak danych