MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
557001/a/f/n3Streptococcus sppszczep bakteryjny Streptococcus spp

Pola definiowane
brak danych