MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
556001/a/f/m3Staphylococcus sppszczep bakteryjny Staphylococcus spp

Pola definiowane
brak danych