MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
552001/a/f/i3Mycobacterium sppszczep bakteryjny Mycobacterium spp

Pola definiowane
brak danych